Uwierzytelnianie

Utwórz konto

Wpisz swój adres e-mail, aby utworzyć konto.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin sklepu internetowego
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (dane będą przetwarzane przez firmę P.P.H.U. QUALITY Joanna Bednarz-Neter z siedzibą główną w Soblówce 220,34-371 Ujsoły NIP: 553-225-52-23, tel.: +48 503-384-549, e-mail: info@pphuquality.pl, adres przechowywania danych: meble Quality, ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec) w celach:
właściwej realizacji zamówienia marketingowych otrzymywania newslettera
Zapoznałem się z poniższymi informacjami i wyrażam na nie zgodę:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.P.H.U. QUALITY Joanna Bednarz-Neter z siedzibą główną w Soblówce 220,34-371 Ujsoły NIP: 553-225-52-23, tel.: +48 503-384-549, e-mail: info@pphuquality.pl, dane będą przechowywane pod adresem: meble Quality, ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia w szczególności firmy kurierskie i transportowe: GLS, Polkurier, Geis, Idea Logistyka,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Masz konto?

Zapomniałeś hasła?